Nosaltres

Som una escola de educació infantil i primària que creu amb l'aprenentatge cooperatiu i amb l'educació emocional...

La nostra plantilla està formada per:
  • 4 mestres de educació infantil.
  • 11 mestres de primària
  • 2 especialistes d'anglès
  • 1 especialista de música
  • 2 especialistes d'educació física
  • 1 mestra de religió
  • 4 mestres de l'equip de suport ( 2 AL, PT, AD)
  • a més hi ha dos ATE's ( auxiliars tècnics educatius)El nostre claustre està format per:

 

Nom i llinatges i curs


Nom i Llinatges

Funcions