Nosaltres

Som una escola de educació infantil i primària que creu amb l'aprenentatge cooperatiu i amb l'educació emocional...

La nostra plantilla està formada per:
 • 4 mestres de educació infantil.
 • 13 mestres de primària
 • 2 especialistes d'anglès
 • 1 especialista de música
 • 1 especialista d'educació física
 • 1 mestra de religió
 • 5 mestres de l'equip de suport ( 2 AL, 2PT, AD)
 • a més hi ha dos ATE's ( auxiliars tècnics educatius)El nostre claustre està format per:

 

Nom i llinatges i curs:

 • Maria Gabriela López López    Tutora EI 3 anys
 • Catalina Massanet Avellà     Tutora EI 4 anys
 • Catalina Bauçà Gelabert       Tutora EI 5 anys
 • Antònia  Cerdà Martorell      Mestra més  1 d'EI
 • Aina Otero  Serra           Mestra  d'anglès  a EI i primer de primària
 • Maria Antònia Tarragó       Tutora de 1r A
 • Miquel Capó  Llompart      Tutor de 1r B
 • Núria  Bordoy Expósito      Tutora de 1r C ( AL)
 • Elena Alegre Monfort       Tutora de 2n A
 • Carme Madrid Moragues     Tutora de 2n B
 • Maria Ferrer Marí          Tutora de 3r A
 • Mari Paz Reyes            Tutora de 3r B
 • Mar  Arnau  Vidal           Tutora de 3r C
 • Maria Victòria Cerdà        Tutora de 4t A ( mestra de música)
 • Joana Xamena Cifre         Tutora de 4t B
 • Núria Cerdó Vallespir       Tutora de 5è A
 • Antònia Maria Garau        Tutora de 5è B
 • Caterina Bauzà Vives        Tutora de 6è A
 • Toni Capellà Pons         Tutor  de 6è B ( AD )
 • Cati Pons              Mestra d'anglès
 • Maria Carbonell          Mestra de pedagogia terepèutica
 • Estíbaliz Muñoz          Mestra d'audició i llenguatge
 • Marta Ocaña             Mestra d'audició i llenguatge ( 1/2 )


Nom i Llinatges:

 • Antoni Cerdà Vilanova.

Funcions: 

 • Secretari